Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Informacje
Raport o stanie gminy
Wprowadzono: 29-05-2023|Administrator| wyświetleń: 417
grafika

Szanowni Państwo!
Mieszkańcy Gminy Frombork!

Zgodnie z zapisami art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.):


  1. Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

      2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu, porządku oraz bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury.

       3. Rada Miejska rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

 4.  W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń

      czasowych.

  5.  W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

  6. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6 ustawy,

       składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami  – co

       najmniej 20 osób.

  7.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w   debacie wynosi 15.

Jeśli zainteresowani są Państwo wzięciem udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Frombork za 2022 rok na sesji, na której podejmowana będzie uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi,  prosimy o dokonanie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 mieszkańców,  do Przewodniczącego Rady Miejskiej we Fromborku najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną.

Sesja Rady Miejskiej, na której rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Frombork za rok 2022 odbędzie się 29 czerwca 2022 o godz. 9:00.

W załączeniu:

Zarządzenie nr 44/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Frombork za rok 2022.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca gminy do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Frombork za rok 2022 wraz ze wzorem listy podpisów.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
07-06-2023 | Administrator
baner_ 9
baner_ 82
baner_ 80
baner_ 79
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 77
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 78
baner_ 39
baner_ 84
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61