Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
Adres:
Miasto:
Telefon:
Fax:
E-mail:
www:
NIP:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
(+48 55) 244 06 60
(+48 55) 244 06 61
sekretariat@frombork.pl
www.frombork.pl
582-157-77-20
obrazek zajawki

 

DANE KONTAKTOWE

Burmistrz - sekretariat - pok. 1, tel. (55) 244 06 60, sekretariat@frombork.pl burmistrz@frombork.pl
• Fax - tel. (55) 244 06 61
Zastępca Burmistrza - pok. 17, tel. (55) 244 06 60, zast.burmistrza@frombork.pl
Sekretarz - pok. 13, tel. (55) 244 06 60, sekretarz@frombork.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Zastępca Kierownika USC - pok. 10, tel. (55) 244 06 60 w. 72, usc@frombork.pl

REFERAT FINANSOWY
Skarbnik - pok. nr 6, tel. (55) 244 06 60, skarbnik@frombork.pl
Zastępca Skarbnika - stan. ds. finansowych - pok. 7, tel. (55) 244 06 60 w. 69, finanse@frombork.pl
stan. ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - pok. nr 5, tel. (55) 244 06 60 w. 68, podatki@frombork.pl
stan. ds. dochodów, windykacji i płac - pok. 8, tel. (55) 244 06 60 w. 63, place@frombork.pl
stan. ds. obsługi kasy - pok. 9, tel. (55) 244 06 60 w. 66, kasa@frombork.pl
stan. ds. gospodarki mieszkaniowej - pok. 4, tel. (55) 244 06 60 w. 73, gosp.mieszk@frombork.pl


stan. ds. gospodarki gruntami, lokalami i rolnictwa - pok. 11, tel. (55) 244 06 60 w. 71, rolnictwo@frombork.pl
stan. ds. pozyskiwania środków finansowych - pok. 18, tel. (55) 244 06 60 w. 76, fundusze@frombork.pl

stan. ds. ochrony środowiska - pok. 11, tel. (55) 244 06 60 w. 61, ochrona@frombork.pl

Stanowisko ds. budownictwa i gospodarki komunalnej - pok. 18, tel. (55) 244 06 60 wew. 70, budownictwo@frombork.pl


REFERAT ORGANIZACYJNY
Biuro Rady Miejskiej - stan. ds. obsługi Rady Miejskiej - pok. 16, tel. (55) 244 06 60 wew. 74, rada@frombork.pl
stan. ds. organizacyjno-kadrowych i archiwum - pok. 1, tel. (55) 244 06 60, fax (55) 244 06 61, sekretariat@frombork.pl
stan. ds. administracyjno - kontrolnych - pok. 10, tel. (55) 244 06 60 w. 75, obsluga.kom@frombork.pl
stan. ds. promocji i turystyki - Centrum Informacji Turystycznej, tel./fax (55) 244 06 60 wew. 77, promocja@frombork.pl , informacja.turystyczna@frombork.pl

 


informatyk - pok. 15, tel. (55) 244 06 60 w. 79, informatyk@frombork.pl
stan. ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego - pok. 14, tel. (55) 244 06 60 w. 78, oc@frombork.pl

 

 

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się