Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
Sesja Rady Miejskiej - NA ŻYWO
Wprowadzono: 29-09-2022 | Administrator

 

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 29.09.2022

Uprzejmie informujemy, iż XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej we Fromborku odbędzie się 29 września (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.

Sesja na żywo  https://youtu.be/G5nYIyguspE

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku, która rozpoczęła się dnia 30 czerwca 2022 r. i była kontynuowana dnia 5 lipca 2022 r. oraz z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 27 lipca 2022 r.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 30 czerwca 2022 roku i 5 lipca 2022 r.oraz na XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 27 lipca 2022 roku.

6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie na 2022 rok;

b) uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku;

c) przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy;

d) przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, petycji w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy;

e) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego, umowy najmu, na okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat;

f) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów, umów dzierżawy, na okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat;

g) wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego o numerze 10 położonego w budynku mieszkalnym nr 10 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów, jako działka o numerze 106/1, obręb Biedkowo;

h) wyrażenia zgody na zamianę działek stanowiących własność gminy Frombork, oznaczonych numerami 12 i 13, obręb Wierzno Wielkie, na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej, oznaczoną numerem 47/12, obręb Wierzno Wielkie;

i) ustalenia średniej ceny paliw na terenie Gminy Frombork w roku szkolnym 2022/2023;

j) zmiany Uchwały Nr XXVIII/382/22 w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół we Fromborku;

k) zmiany uchwały Nr XI/117/19 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół we Fromborku oraz nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w ww. placówce prowadzonej przez Gminę Frombork;

l) rozpatrzenia petycji z dnia 4 maja 2022 r.

8. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Miejskiej za I półrocze 2022 r.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 82
baner_ 80
baner_ 79
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 77
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 78
baner_ 39
baner_ 84
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61