Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
grafika
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wprowadzono: 13-01-2021 | Administrator

W 2019 r. konieczne będzie podniesienie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ma to związek z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z którym stawka opłaty odprowadzanej do Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów w 2018 r. wzrosła niemal 6-krotnie, czyli z 24,15 zł za tonę składowanych odpadów do 140,00 zł. W 2019 r. opłata ta będzie wynosiła 170 zł za tonę, a w 2020 r. wyniesie 270 zł.

Opłatę powyższą ponosi Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu Sp. z o. o., do którego muszą trafiać wszystkie odpady powstałe na terenie Gminy Frombork. W celu realizowania obowiązku odprowadzania opłaty za składowanie odpadów do Urzędu Marszałkowskiego i uniknięcia w latach 2018 i 2019 poważnych strat finansowych Rada Miejska w Elblągu, na wniosek Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu przyjęła uchwałę, która z dniem 1 czerwca 2018 r. wprowadziła nowy cennik opłat za przyjęcie odpadów do zagospodarowania. Cennik ustala wzrost opłaty za przyjęcie niesegregowanych odpadów komunalnych z 324,00 zł do 383,40 zł za tonę odpadów, czyli o 18,3%.

Na terenie Gminy Frombork odpady niesegregowane stanowią większość wytwarzanych odpadów tj. ok. 80%. Z tego względu koszty po stronie gmin w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych wzrosły znacząco, a zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina nie może wykazywać strat albo zysków w tym zakresie, a więc wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez mieszkańców powinny w całości pokrywać koszty. W przypadku pozostawienia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obecnym poziomie w 2019 r. straty Gminy Frombork mogą wynieść ok 82 000,00 zł.

Na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływ ma również to w jaki sposób mieszkańcy postępują z odpadami. W związku z tym proszę mieszkańców Gminy Frombork o:
• odpowiednie segregowanie odpadów, jeżeli została zadeklarowana selektywna zbiórka odpadów, zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku i ulotkami informacyjnymi;
• wykorzystywanie toreb wielokrotnego użytku, nabywanie produktów sprzedawanych luzem bądź bez zbędnych opakowań, niemarnowanie żywności i zgniatanie odpadów;
• rzeczywiste i rzetelne wskazywanie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

                                                                                Burmistrz Miasta Gminy
                                                                                 Zbigniew Pietkiewicz

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 82
baner_ 80
baner_ 79
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 77
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 78
baner_ 39
baner_ 84
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61