Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
grafika
Galerie:
grafika
Ilość zdjęć: 34
Autor: Administrator
REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW WE FROMBORKU
Wprowadzono: 10-11-2016 | Administrator

 

Rekultywacja składowiska we Fromborku realizowana była w ramach projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 6. Środowisko przyrodnicze, Działania 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałania 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Beneficjentem projektu jest Gmina Frombork.

Projekt wpłynął pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego regionu. Zabezpieczone składowisko odpadów zminimalizuje przedostawanie sie zanieczyszczeń do wód i powietrza.

Całkowita wartość projektu: 563 778,66 zł

Wartość dofinansowania: 424 055,75 zł

Wkład własny: 139 722,91 zł

Celem głównym projektu było wzmocnienie pozycji województwa w europejskich sieciach przyrodniczych poprzez poprawę lub zachowanie dobrego stanu środowiska i zapobieganie jego degradacji.

Celem nadrzędnym projektu jest ochrona powierzchni ziemi poprzez likwidacje zagrożeń wynikających ze składowania odpadów na przedmiotowym składowisku poprzez rekultywację składowiska we Fromborku.

Cele bezpośrednie i szczegółowe projektu to:
- zabezpieczenie składowiska i zgromadzonych odpadów poprzez rekultywację,
- eliminacja szkodliwych oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze,
- integracja obszaru składowiska z otaczającym środowiskiem,
- skuteczniejsza ochrona środowiska przyrodniczego, co skutkuje zachowaniem obszarów przyrodniczo cennych.

Rekultywacja składowiska rozpoczęła się w czerwcu 2014 roku i zakończyła w listopadzie 2014 roku. Powierzchnia rekultywowanego składowiska wynosi 1,7 ha. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Ekologiczne BUDEKO Joanna Przybyłowska z Dopiewa.

Proces rekultywacji objęło następujący zakres prac:
- przeprowadzenie niezbędnych prac porządkowych i geodezyjnych,
- wyprofilowanie powierzchni złoża odpadów,
- zniwelowanie skarpy złoża do spadku umożliwiającego zagęszczenie odpadów,
- zrekultywowanie kwatery I, w tym wykonanie m.in.: instalacji odgazowania złoża odpadów, makroniwelacji technicznej złoża, wykonanie okrywy uszczelniającej złoże poprzez ułożenie izolacji betonitowej oraz zrekonstruowanie struktury profilu glebowego, poprzez wykonanie aktywnej biologicznie wierzchniej warstwy dla trawiastej okrywy składowiska,
- przeprowadzenie makroniwelacji technicznej kwatery II,
- rekultywacja biologiczna kwatery I oraz kwatery II poprzez dokonanie zasiewów mieszanek traw oraz nasadzeń krzewów,
- wykonanie przyłącza sanitarnego oraz przyłącza energetycznego.


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 82
baner_ 80
baner_ 79
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 77
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 78
baner_ 39
baner_ 84
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61