Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
PROJEKT "Rozwój e-usług w Gminie Frombork"
Wprowadzono: 10-11-2016 | Administrator

Projekt pn. „Rozwój e-usług w Gminie Frombork" zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałania 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli. Beneficjentem projektu jest Gmina Frombork.

Celem głównym projektu było wdrożenie e-usług w Gminie Frombork wraz z implementacją elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku.

Całkowita wartość projektu: 622 784,67 zł
Wartość dofinansowania: 529 366,96 zł
Wkład własny: 93 417,71 zł
Okres realizacji projektu: 29.05.2013 r. - 30.04.2015 r.

Realizacja projektu objęła wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, wdrożenie 7 e-usług (e- biuro obsługi interesanta, e-deklaracje, e-decyzje, e-podatki, e-odpady, e-konsultacje społeczne, e-rada) w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, przygotowanie odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej i sprzętowej, zapewnienie na odpowiednim poziomie, bezpieczeństwa wdrażanego systemu.

W ramach projektu dokonano wymiany sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do UMiG, zakupiono komputery przenośne dla radnych i pracowników mobilnych, system operacyjny i oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie biurowe. Został zakupiony i wdrożony elektroniczny obieg dokumentów dla UMiG. Został on tak skonfigurowany, aby umożliwić sprawne przesyłanie danych pomiędzy poszczególnymi komórkami UMiG. Do sprawnego funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów dokonano zakupu skanera oraz scentralizowanego oprogramowania obsługującego programy niezbędne do prowadzenia urzędu (finanse, kadry, odpady itp.) współpracującego z elektronicznym obiegiem dokumentów.

Dzięki wdrożeniu projektu ulegają zmniejszeniu koszty świadczenia usług publicznych, skrócony jest czas uzyskiwania informacji, przygotowania dokumentów, a tym samym obsługi mieszkańców. Mieszkańcy miasta i gminy Frombork przy użyciu sieci Internet mają dostęp do wniosków, pism, a także dokumentów w wersji elektronicznej. Polepszyły się również uwarunkowania do rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Poprzez standaryzację i przyjęte nowe rozwiązania techniczne została podniesiona jakość usług publicznych, a także świadomość społeczności lokalnych oraz zwiększył się dostęp do informacji.

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia celów projektu, w tym:
• przygotowania urzędu do przyjmowania i realizacji spraw zainicjowanych drogą elektroniczną, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
• przygotowania urzędu do realizacji nowych funkcji informatycznych na rzecz instytucji, podmiotów gospodarczych, obywateli i mieszkańców regionu (kreowanie, budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego).

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 82
baner_ 80
baner_ 79
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 77
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 78
baner_ 39
baner_ 84
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61