Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
grafika
PROJEKT "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENÓW GMINY FROMBORK DLA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH"
Wprowadzono: 10-11-2016 | Administrator

Gmina Frombork realizowała projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności terenów Gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Poddziałania 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

Całkowita wartość projektu: 6 178 437,60 zł
Wartość dofinansowania: 5 251 671,96 zł
Wkład własny: 926 765,64 zł

Celem głównym projektu było zwiększenie atrakcyjności terenów Gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych.
Realizacja projektu objęła następujący zakres prac:

 • przeprowadzenie niezbędnych działań studyjno-koncepcyjnych, w tym m.in. opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej, przeprowadzenie procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie uzdrowiskowym
 • uzbrojenie terenu.

Teren objęty projektem i nakłady inwestycyjne, jakie zaplanowane były do poniesienia w obrębie niniejszego przedsięwzięcia, mają na celu jego uatrakcyjnienie dla potencjalnych inwestorów, którzy byliby skłonni współuczestniczyć w działaniach pro-uzdrowiskowych Gminy Frombork, tworząc infrastrukturę z tym związaną.

Efekty społeczno-gospodarcze związane z realizacją projektu:

 • aktywizacja gospodarcza w gminie, regionie - powstanie nowych podmiotów w uzdrowiskowej strefie gospodarczej, a także w otoczeniu stref uzdrowiskowych
 • powstanie nowych miejsc pracy w obrębie nowopowstałych i istniejących przedsiębiorstw - spadek liczby bezrobotnych na terenie powiatu i regionu,
 • wykorzystanie cennych zasobów naturalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Frombork, w tym leczniczych surowców naturalnych i klimatu,
 • rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gminie Frombork,
 • rozwój całorocznej turystyki uzdrowiskowej i rekreacyjnej w gminie,
 • wzrost obrotów gospodarczych w obrębie istniejących podmiotów działających w branży turystycznej i branżach pochodnych,
 • wzrost dobrobytu mieszkańców, a także komfortu życia mieszkańców gminy, powiatu braniewskiego i całego regionu,
 • lepsza dostępność do infrastruktury leczniczo-uzdrowiskowej - poprawa zdrowia mieszkańców regionu,
 • wzrost dochodów gminy z tytułu wyższych podatków od nowopowstałych i istniejących podmiotów gospodarczych, a także z tytułu opłaty uzdrowiskowej i dotacji uzdrowiskowej,
 • prestiż i promocja Gminy Frombork, powiatu braniewskiego, województwa warmińsko-mazurskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 82
baner_ 80
baner_ 79
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 77
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 78
baner_ 39
baner_ 84
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61