Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
grafika
TABLETY DLA UCZNIÓW W GMINIE FROMBORK Z PROJEKTU ZDALNA SZKOŁA +
Wprowadzono: 17-12-2020 | Administrator

Projekt pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla dzieci i młodzieży
z Zespołu Szkół we Fromborku - Zdalna Szkoła Plus we Fromborku"
realizowany z projektu grantowego „Zdalna szkoła+"

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"
działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"

Grantobiorca:
Gmina Frombork realizuje projekt grantowy finansowany z funduszy europejskich pn.: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Cel projektu:
Celem projektu jest zapewnienie możliwości nauki zdalnej uczniom z Gminy Frombork, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych (3+) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Planowane efekty:
W projekcie zaplanowano zakup 50 tabletów, a następnie nieodpłatne przekazanie ich Zespołowi Szkół we Fromborku celem wyposażenia w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.

Wartość projektu:
Wartość projektu grantowego związanego z zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej wynosi: 44 999,50 zł brutto.

Wkład Funduszy Europejskich - 44 999,50 zł brutto
Wkład Funduszy Europejskich na realizację projektu związanego z zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej wynosi: 44 999,50 zł brutto.
Dzięki realizacji projektu grantowego „Zdalna szkoła+" Gmina Frombork pozyskała dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkoły w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. Program jest kontynuacją wcześniejszego wsparcia.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 82
baner_ 80
baner_ 79
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 77
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 78
baner_ 39
baner_ 84
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61