Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
grafika
ZDALNA SZKOŁA – LAPTOPY DLA UCZNIÓW W GMINIE FROMBORK
Wprowadzono: 09-06-2020 | Administrator

Projekt grantowy „Zdalna szkoła"
finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"
działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"

Grantobiorca:
Gmina Frombork realizuje projekt grantowy finansowany z funduszy europejskich pn.: Zdalna Szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Cel projektu:
Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej dla potrzebujących uczniów z Gminy Frombork.

Planowane efekty:
W ramach projektu planowane jest wsparcie 17 osób poprzez wyposażenie ich w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.

Wartość projektu:
Wartość projektu grantowego związanego z zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej wynosi: 44 999,85 zł brutto.

Wkład Funduszy Europejskich - 44 999,85 zł brutto

Wkład Funduszy Europejskich na realizację projektu związanego z zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej wynosi: 44 999,85 zł brutto. Dzięki realizacji projektu grantowego „Zdalna szkoła" Gmina Frombork pozyskała dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 82
baner_ 80
baner_ 79
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 77
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 78
baner_ 39
baner_ 84
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61