Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
grafika
PROJEKT „UZDROWISKOWY TEREN AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I KINEZYTERAPII Z PROMENADĄ UZDROWISKOWĄ I PLAŻĄ MIEJSKĄ WE FROMBORKU”
Wprowadzono: 15-04-2019 | Administrator

Gmina Frombork jest w trakcie realizacji Projektu pt. „Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku". Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 - Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa.

Realizacja projektu obejmie następujące zadania:
utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z odtworzeniem plaży miejskiej oraz budową budynku sanitarno-usługowego i ciągami komunikacyjnymi z wyposażeniem w elementy infrastruktury oraz małej architektury, w tym:
• odtworzenie plaży polegające na usunięciu trzcinowiska oraz roślinności, następnie reprofilowanie plaży, sezonowy montaż elementów małej architektury, wykonanie zejścia w postaci schodów;
• wykonanie ciągu pieszego pełniącego funkcję promenady spacerowej z płyt ażurowych;
• strefa rekreacyjna z miejscem do kinezyterapii wraz ze strefą do ćwiczeń street Workout, urządzenia siłowni zewnętrznej, strefa boisk o nawierzchni piaszczystej;
• wyniesienie terenu na nasypie (na koronę nasypu prowadzić będą pochylnie, schody) wraz z budynkiem z wykuszem od strony Zalewu Wiślanego oraz podcieniem. Budynek jednokondygnacyjny, parterowy o konstrukcji drewnianej. Zaopatrzony w niezbędne sieci i media umożliwiające użytkowanie oraz dostosowany do potrzeb osób z niepełnopsrawnościami (pochylnia). Za budynkiem zaprojektowano miejsce manewrowe oraz miejsce składowania odpadów;
• wykonanie ciągów pieszych;
• elementy małej architektury oraz niezbędnej infrastruktury (oświetlenie, monitoring);
• doprowadzenie wody do budynku, odprowadzenie ścieków, instalacje wewnętrzne;
• budowa złącza kablowo - pomiarowego, linii kablowych, rozdzielnicy, instalacja oświetlenia wewn. budynku, uziemiająca i odgromowa.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2020 r.
Wartość całkowita projektu: 3 097 492,53 zł
Dofinansowanie: 2 601 893,73 zł

 

Celem projektu jest stworzenie oferty uzdrowiskowej i miejsca aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Frombork, prowadzącej do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zagospodarowanie terenu we Fromborku pod uzdrowiskowy.

Cele główne:
• stworzenie oferty i bazy uzdrowiskowej na terenie Gminy Frombork,
• poprawa oferty turystycznej Gminy Frombork,
• wzrost liczby kuracjuszy i turystów odwiedzających Frombork,
• podniesienie atrakcyjności Gminy Frombork,
• poprawa wizerunku Gminy Frombork,
• wzrost zadowolenia mieszkańców Gminy Frombork,
• utworzenie miejsca nawiązywania kontaktów i integracji,
• przeciwdziałanie negatywnym i niekorzystnym zjawiskom społecznym,
• zwiększenie aktywności gospodarczej i inwestycyjnej Gminy Frombork.

Planowane efekty, jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:
• zagospodarowanie dostępnej przestrzeni na terenie Gminy Frombork na cele uzdrowiskowe;
• profesjonalnie urządzona plaża z adekwatnym zapleczem zapewniającym szeroki wachlarz form aktywności i terapii ruchowej;
• budowa nowatorskiej infrastruktury;
• odpowiednie wykorzystanie zasobów naturalnych i zagospodarowanie przestrzeni wpłynie na rozwój nowego rodzaju usług uzdrowiskowych oraz turystycznych.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 82
baner_ 80
baner_ 79
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 77
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 78
baner_ 39
baner_ 84
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61